23 augustus 2021 Meer nieuws

‘Trekker schoonmaken kan milieubelasting reduceren’

Bedrijfshygiëne en monitoring en vroegtijdige detectie kunnen de hyacintenteelt verder verduurzamen. Dat concludeert student Jessie Teeuwen na haar afstudeerstage bij Agrifirm-GMN.

Teeuwen liep haar afstudeerstage in het kader van haar studie Plant Sciences aan de Wageningen Universiteit.  Ze deed onderzoek naar de verduurzaming in de hyacintenteelt in Nederland.  “Tijdens mijn stage heb ik de mogelijkheden onderzocht om duurzamere keuzes te maken in de hyacintenteelt. Ook heb ik gekeken waar de barrières liggen en waar we volgens de teler meer op moeten focussen.” Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie, maar ook op interviews met telers, adviseurs en de directie van Agrifirm-GMN.

Duurzamere keuzes

Op basis van de interviews en literatuurstudie kwamen bedrijfshygiëne en monitoring en vroegtijdige detectie als mogelijkheden naar voren die kunnen bijdragen aan duurzamere keuzes. Barrières waar telers tegenaan gelopen zijn zowel praktische als politieke vraagstukken. Zoals welke middelen er in de toekomst nog in het gewasbeschermingsmiddelenpakket zitten en vraagstukken over bodemprocessen die plaatsvinden op boldiepte.

“Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat de sector op verschillende onderdelen al bezig is met het reduceren van de milieubelasting en dat dit in de adviesschema’s ook vaak meegenomen wordt. Door op bedrijfshygiëne (trekkers en werktuigen schoonmaken voordat ze van het ene naar het andere perceel gaan) en vroegtijdige monitoring te focussen kan de sector de milieubelasting nog verder reduceren.”