6 september 2019 Meer nieuws

Touwtrekken om IJsselmeerwater

Met het oog op de bestrijding van de droogte en de drinkwatervoorziening, strijden verschillende hoogheemraadschappen en waterleidingbedrijf PWN om het IJsselmeerwater. Het voornemen om hoogsalderende gewassen als bloembollen eerder van water te voorzien loopt gevaar.   

Het IJsselmeer is de buffer voor de noordelijke helft van het land, maar de aanvoer van water neemt volgens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier steeds verder af. Dat liet projectleider Klaas Sjouke de Boer van het schap onlangs in Bovenkarspel zien tijdens een actualiteitenavond van CNB en KAVB voor kwekers en broeiers. De Boer zette daar de verdringingsregel uiteen. Dat is de volgorde van keuzes om gebieden minder of geen water te geven in geval van extreme droogte. "Het schap verkiest het veiligstellen van hoog salderende gewassen als bloembollen boven bijvoorbeeld grasland", legde hij uit. Die keuze houdt tevens in dat meer water naar Noord-Holland gaat dan naar bijvoorbeeld Friesland, dat ook water inslaat uit het IJsselmeer.

Gesteggel over saldo

LTO Noord wil af van de discussie over het saldo bij de keuze om water het gebied in te pompen. Waterschap Hunze en Aa's kondigde aan scherper te gaan controleren op het beregeningsverbod in het gebied. Het schap gebruikt net als de Noord-Hollandse organisatie het saldo als argument voor de waterverdeling. Regiobestuurder Brenda Timmerman pleit in Nieuwe Oogst voor afschaffing van de regel, omdat het volgens haar afhankelijk is van het bouwplan of een gewas een hoog- of laag saldo oplevert. Akkerbouwers in Drenthe en Groningen verzetten zich tegen het beregeningsbeleid van Hunze en Aa's. 

Zoutwaterbellen in IJsselmeer

Een van de redenen voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om water uit het IJsselmeer door de polders te pompen, is het doorspoelen tegen verzilting. Daar wordt als eerste mee gestopt als er sprake is van droogte. De watervraag van zowel de Noord-Nederlandse hoogheemraadschappen als de PWN had afgelopen zomer tot gevolg dat zout water uit de Waddenzee het IJsselmeer in drong. Het peil van het meer werd te laag. Die zoutwaterbellen drijven in het zoete water en zinken naar de bodem. Zowel Hollands Noorderkwartier als de drinkwaterleverancier werken aan plannen om die bellen te omzeilen, want verwacht wordt dat die in de toekomst een bedreiging gaan vormen.

Kwekers rond Petten 'op rozen'

De Boer liet zich ontvallen dat de bollenkwekers rond Petten 'op rozen' zitten als het om de watervoorziening gaat. "Daar staat de kerncentrale, die via het Noordhollands Kanaal altijd van koelwater wordt voorzien. Een gunstig neveneffect voor de kwekers in het Noordelijk Zandgebied is dus dat het water op peil blijft in droge tijden."