9 juli 2021 Meer nieuws

Toetsen voor weerbare cultivars ontwikkeld

Veredelaars en kennisinstellingen hebben in het project Next Level Sierteeltveredeling biotoetsen ontwikkeld om sneller weerbare planten te kunnen selecteren. De resultaten worden 30 september gepresenteerd.

Een biotoets is een methode om resistente of beter weerbare variëteiten tegen ziekteverwekkers te selecteren. De planten in dit project zijn onder andere Lisianthus, Hydrangea, Rosaceae, Thunbergia en Chrysanthemum. Met goede biotoetsen kan het veredelingsproces met jaren worden bespoedigd. Dit kan een belangrijke bijdrage zijn om het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen versneld terug te dringen.

Samenwerkende partijen

Binnen het project POP-3 Next Level Sierteeltveredeling hebben Royal Van Zanten, Evanthia, Kolster, De Ruiter Innovations, De Zonnebloem, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Amsterdam Green Campus, Vertify, Naktuinbouw, Wageningen University & Research en Greenport Aalsmeer met elkaar samengewerkt aan de ontwikkeling van deze biotoetsen.

Symposium

Op donderdag 30 september 2021 houden Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector waarin de resultaten worden gepresenteerd. Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden is te vinden op de website van Amsterdam Green Campus.