26 februari 2021 Meer nieuws

Toelatingen in bollen en bolbloemen

De schimmelbestrijders Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets en Amistar krijgen een toelating in de bollenteelt. Dat heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen biociden (Ctgb) 25 december bekendgemaakt.

De Afepasa-zwaveltabletten van fabrikant Azufrera y Fertilizantes Pallarés krijgen een toelating voor ruimtebehandelingen in kasteelten van onder meer de snijbloementeelt van bloembol- en bloemknolgewassen en vaste planten.

Amistar (werkzame stof azoxystrobin) krijgt een uitbreiding in de onbedekte teelt van bloembollen en -knollen.

Verder krijgt groeiregulator Largo (gebberellinezuur A3) een toelating in de teelt van diverse snijbloemen, waaronder Crocosmia, Helleborus en lelie.

Azolen

Azolen mogen voortaan alleen nog maar worden gebruikt in de bollenteelt als het organisch restmateriaal wordt verwerkt conform de voorschriften in het protocol ‘Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’.

Het gaat hierbij om twaalf middelen: Rudis, Flocur, Folicur SC, Luna Experience, Dagonis, Sporgon, Sportak EW, Alibi Flora, Topaz 100 EC, Spirit, Mirage Plus 570 EC en Mirage Elan.

Zie ook het bericht Gebruikers azolen moeten afvalhoop afdekken op de website van Greenity.