7 november 2019 Meer nieuws

Toelating veurbehandeling Luna Privilege ingetrokken

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten de toelating van Luna Privilege in te trekken. Toelatingshouder Bayer had hier zelf om gevraagd.

Luna Privilege is een preventief, breedwerkend fungicide met de werkzame stof fluopyram. Het bestrijdt onder meer Botrytis, Sclerotinia en droogrot (Stromatinia gladioli). Het chemieconcern vindt het gebruik van het middel als veurbehandeling ‘niet langer passen in een duurzame en verantwoorde gewasbeschermingsstrategie’.

Voor oude etiketten met volgnummer W5 en W6 geldt nog een aflevertermijn tot 1 mei 2020. De opgebruiktermijn loopt 1 mei 2021 af.