28 november 2019 Meer nieuws

Toelating schimmel- en onkruidbestrijders

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft schimmelbestrijders toegelaten en de toelating van onkruidmiddelen verlengd, maakt het Ctgb bekend. Het gaat om Prolectus en T34 Biocontrol tegen schimmels en om Corzal SE tegen onkruid.

Prolectus van Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. met de werkzame stof fenpyrazamine is toegelaten voor gebruik in de buitenteelt van bloemisterijgewassen, snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt en niet-grondgebonden bedekte teelt), bloembollen en bloemknollen. Het middel mag echter niet in de onbedekte teelt van tulp en lelie worden gebruikt. De toelating van T34 Biocontrol op basis van de Trichoderma asperellum bacteriestam T34 is door Glastuinbouw Nederland aangevraagd. Het preparaat is onder meer te gebruiken in bloembol- en bloemknolgewassen, snijbloemen, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en in de veredelingsteelt en zaadproductie.

Onkruidbestrijder

Corzal SE met als werkzame stof fenmedifam van toelatingshouder UPL Europe Ltd. mag middels de kleine toepassing ook worden gebruikt in als kleine toepassing in de buitenbloemteelt en in gezaaide boomkwekerijgewassen en in de zaadteelt van siergewassen.