18 april 2019 Meer nieuws

Toekomstvisie gewasbescherming is uit

De basis van de ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ is het realiseren van weerbare planten en teeltsystemen. De visie is naar de Tweede kamer gestuurd. Eind maart is in een bijeenkomst bij LNV de visie al vastgesteld.

Landbouwminister Carola Schouten is de initiatiefnemer van de visie. Ze hecht er belang aan dat het een gezamenlijk gedragen visie is van een aantal belanghebbenden die direct of indirect betrokken zijn bij gewasbescherming. Ook is gelijktijdig het ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’ bekendgemaakt.

In de visie staat de ambitie dat in 2030 de land- en tuinbouw in Nederland bestaat uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen. Ook wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk voorkomen. Daar waar middelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming. Ook moet dit nagenoeg zonder emissies naar het milieu zijn en nagenoeg zonder residuen.

'2030 is wel erg snel'

Nefyto onderschrijft de duurzaamheidsambitie, maar vindt 2030 erg snel. "Het is bijna te schetsen als een droombeeld", aldus Maritza van Assen, directeur van Nefyto. Ze schat de haalbaarheid moeilijk in. Het realiseren valt of staat met het halen van belangrijke opgaven. “Gaan de nieuwe veredelingstechnieken wel of geen doorgang vinden? Wordt het Europese toelatingssysteem echt beter? Kunnen we het bedrijfseconomisch perspectief voor de teler handhaven?." Nefyto maakt zich zorgen over het verdwijnen van oplossingen voor telers terwijl er nog geen nieuwe oplossingen zijn. De belangenorganisatie hoopt door middel van het steunen van de Toekomstvisie meer aandacht te krijgen voor precisietoepassingen van gewasbeschermingsmiddelen, zodat de actieve stoffen behouden kunnen blijven.

De Toekomstvisie is opgesteld en vastgesteld door het Bestuurlijk Platform Duurzame Gewasbescherming. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van overheid en belanghebbenden. De komende maanden wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.