8 december 2017 Meer nieuws

TLN waarschuwt: ‘Fileschade vrachtverkeer 1 miljard’

De noodzaak voor investeringen in knelpunten op de Nederlandse wegen neemt toe nu de filedruk opnieuw flink stijgt, tot op het niveau van voor de crisisjaren.

De totale schade van files op de snelwegen voor het bedrijfsleven steeg in 2016 met 100 miljoen euro tot aan 1,2 miljard euro.

Duurste traject voor vrachtverkeer

In de Economische Wegwijzer 2017 presenteert TLN de top-20 van duurste files voor vrachtverkeer in Nederland in 2016. Deze is samengesteld op basis van TNO-onderzoek, in opdracht van TLN. Het duurste traject voor vrachtverkeer was de A4, tussen de knooppunten Burgerveen en Prins Clausplein (19,3 miljoen euro). Nummer twee op de lijst is de A15, tussen de knooppunten Ridderkerk en Gorinchem (13,2 miljoen euro). Gevolgd door de A12, tussen de knooppunten Gouwe en Oudenrijn (13 miljoen euro).

TLN maakt zich zorgen over de sterke stijging van de schade door files. Vooral omdat de schade in de toekomst nog verder oploopt: volgens cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) stijgt het reistijdverlies tot 2022 met 28 procent.

Extra investeringen infrastructuur nu nodig

TLN vraagt het kabinet snel de grote knelpunten op de Nederlandse wegen aan te pakken. Enkele knelpunten uit de file top-20 staan nog niet in het investeringsprogramma van het Rijk (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT). Dit zijn onder meer de knelpunten Barneveld-Apeldoorn op de A1 en Everdingen-Deil op de A2.

Niet snel genoeg

Een aantal trajecten uit de file top-20 staat wel al in het investeringsprogramma (MIRT) maar wordt volgens TLN niet snel genoeg aangepakt. Hierbij horen de knelpunten Deil - Den Bosch op de A2 en Muiden - Eemnes op de A1.

Een overzicht van de TLN-wensen ten aanzien van infrastructuurinvesteringen staat op haar website. Hier staat ook een kaartje met een overzicht van de volledige top-20.