2 april 2019 Meer nieuws

Tienjarige overeenkomst kwekersrecht getekend

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Raad voor plantenrassen en Naktuinbouw ondertekenden op 22 maart een tienjarige driepartijen-overeenkomst waarin zij afspraken maakten over het toelatings- en kwekersrechtonderzoek dat Naktuinbouw uitvoert.

Naktuinbouw voert in Nederland het toelatings- en kwekersrechtonderzoek uit voor plantenrassen. Dit zogenaamde DUS-onderzoek voert Naktuinbouw uit in opdracht van de Raad voor plantenrassen.

Werkafspraken en verantwoordelijkheden

De ondertekening van deze overeenkomst vormt een belangrijke stap voor de voortgang van het werk. In de overeenkomst staan werkafspraken en zijn de verantwoordelijkheden van elk van de verschillende organisaties omschreven.

Versterking kwekersrecht

In het regeerakkoord is afgesproken dat Nederland zich in internationaal verband inzet voor behoud en versterking van het kwekersrecht. Het onderzoek aan plantenrassen in Nederland is wereldwijd toonaangevend en is daarvoor van groot belang. Nadat dit de afgelopen twee jaar is geëvalueerd, is de organisatie van rassenonderzoek voor kwekersrecht en toelating verder versterkt.

In 2018 verleende de Raad voor plantenrassen 710 Nederlandse kwekersrechten en liet 856 plantenrassen toe tot de nationale rassenverkeerslijst. Op 31 december 2018 waren er in totaal 8.589 Nederlandse kwekersrechten van kracht.