22 oktober 2019 Meer nieuws

Tien procent meer opbrengst bij fertigatieproef Vidofleur

In de fertigatieproef die Vidofleur 2018-2019 deed in tulpen met 'Jan Seignette', is gebleken dat er een meeropbrengst in kg per m2 is van 10 procent in de bolmaat 7,5-9 bij een standaard N-gift met slootwater. Minder N-gift via fertigatie gaf geen significant slechtere oogst. Dit bemoedigende resultaat maakt dat een tulpenkweker fertigatie het komend seizoen groots aanpakt.

In de proef zijn vier sorteringen uitgeplant op ongeveer 0,4 hectare, die begin juli zijn gerooid. Deze zijn vergeleken met het referentiegewas op de rest van het perceel. Vlak na het planten van de bollen zijn de fertigatieslangen de grond ingetrokken.

Drie manieren mestgift

Het doel van de proef was kijken of fertigatie, dus water en meststoffen geven, opbrengstverhoging geeft. Er werd daartoe op drie manieren water en meststoffen gegeven: slootwater met een complete voedingsoplossing met 30 procent minder N (140 kg) zoals vorig jaar ook al is getest, slootwater met voeding en standaard N (ongeveer 200 kg) en regenwater met voeding en standaard N. Verder zijn er vierbolmaten geplant (4-6,5 en 6,5-7,5 en 7,5-9 en 9-10), maar uiteindelijk konden slechts twee bolmaten (4-6,5 en 9-10) worden bemonsterd en geanalyseerd en goed worden vergeleken met de referentie. De vergelijking met het regenwater leverde geen meeropbrengst ten opzichte van slootwater ondanks een veel te hoge foute stikstofgift.

Cultivarafhankelijk

Uit de analyse en bemonstering van de bolmaten 4-6,5 en 7,5-9 bleek dat het totaalgewicht van de bolmaat 7,5-9 gemiddeld 10 procent hoger was bij een standaard N-gift. Bij de bolmaat 4-6,5 was er geen significant verschil. Conno van Dam, projectcoördinator afdeling Kennis & Ontwikkeling bij Van Iperen in Westmaas, geeft aan dat het resultaat waarschijnlijk wel cultivarafhankelijk is. “Iedere cultivar splitst anders uit. 'Jan Seignette' maakt meer bollen, maar die zijn wel minder groot.” Dit betekent volgens Van Dam dat je met fertigatie wel zou kunnen gaan sturen op de bolmaat voor de broei door de plantdichtheid van cultivars te veranderen. Dat gaat in de volgende proef gebeuren.

De broeiresultaten van de eerste proef die Vidofleur in 2017-2018 deed met fertigatie zijn overigens niet beschikbaar omdat het misliep met het gelijktijdig bewaren van de bollen uit de eerste proef. “Natuurlijk zijn ze wel gebroeid, maar op het oog waren er geen verschillen.” Van deze tweede proef wil men wel gaan kijken wat het effect is van met fertigatie geteelde bollen in de broei.

Kanttekeningen

Kanttekening bij de proef was dat er eigenlijk een maand te laat is gestart met bemesten. Opvallend was dat de planten met fertigatie er net als in de eerste proef vitaler bij stonden. “Ze bleven langer groen én hadden minder last van bladpunten”, aldus Van Dam. Hij geeft ook aan dat het eigenlijk het beste is dat als de groei van het gewas het snelst gaat, in april, er iets meer voedingsoplossing wordt gegeven. “Dan zou je de uitspoeling kunnen minimaliseren omdat de plant dan alles opneemt.” Dit zal worden onderzocht in de vervolgproef die deze maand nog wordt ingezet.

Opschaling in praktijk

Overigens start Dogterom Flowerbulbs in Oude-Tonge dit plantseizoen met 8 hectare fertigatie bij de cultivar 'Jan Seignette'. De volgende fertigatieproef van Van Iperen wordt ook bij dit bedrijf uitgevoerd.