26 maart 2019 Meer nieuws

Tevredenheid over nieuw pachtbeleid van Schouten

LTO en het NAJK zijn tevreden met de richting van het nieuwe pachtbeleid. Vorige week vrijdag stuurde Schouten een brief naar de Tweede Kamer over de herziening ervan.

De discussie rondom nieuw pachtbeleid is al jaren gaande en zat al jaren vast. Kortlopende pachten werden uitgegeven voor te hoge prijzen volgens de pachters, terwijl langlopende pachten niet meer werden uitgegeven door te lage prijzen volgens de verpachters. Schouten heeft de regie op het pachtdossier overgenomen omdat de stakeholders er zelf niet uitkwamen.

Nieuwe vorm langlopende pacht

Schouten heeft inmiddels de Tweede Kamer per brief op de hoogte gesteld van haar plannen met het pachtbeleid. Ze wil de maximale termijn van kortdurende liberale pacht schrappen en daarmee een nieuwe vorm van langdurige pacht te introduceren en deze tot de nieuwe standaard te maken. Bij deze nieuwe vorm van langlopende pacht wil Schouten dat pachters en verpachters vrij, of alvast vrijer, zijn om de prijzen onderling overeen te komen. Kortlopende pacht wil Schouten ontmoedigen. Ook wil ze een goed bodembeleid bij pacht bevorderen door het belonen van het verbeteren van de bodemkwaliteit. Verpachters moeten ook meer mogelijkheden krijgen om eisen te stellen aan goed bodembeleid. Volgens Schouten versterkt het nieuwe pachtstelsel de positie van (jonge) boeren en is het nieuwe pachtbeleid ook nodig voor het realiseren van de kringloopvisie.

Tevredenheid

Het NAJK en LTO zijn tevreden over de richting van nieuwe pachtbeleid. Dagelijks bestuurder Marije Klaver: “Voor jonge boeren is deze Kamerbrief erg belangrijk. Na overname is er meestal weinig geld over om te investeren in grond. Pacht kan een manier zijn om toch het bedrijf te ontwikkelen, maar dan moet dit wel voor meer jaren zekerheid bieden. Stimulering in beleid helpt hierbij”. Schouten geeft in haar brief aan dat zij bestaande reguliere pacht ongemoeid wil laten. Klaver: “Dit is voor de continuïteit van pachtbedrijven een ontzettende geruststelling. Zij kunnen nu met vertrouwen naar de toekomst kijken.”

LTO Nederland is blij dat de minister de pachtvorm met de meeste rechten, reguliere pacht, ongemoeid wil laten maar de belangenbehartiger ziet niet meteen de noodzaak kortdurende geliberaliseerde pacht af te schaffen omdat dat in sommige gevallen voordelen voor de pachter kan bieden.

De komende periode wordt de nieuwe pachtwetgeving verder uitgewerkt.