18 februari 2020 Meer nieuws

Tekort Floriade 2022 loopt op

Bij de gemeente Almere lopen de tekorten op voor de Floriade. Er zijn nog geen grote sponsoren en het rijk draagt minder bij met subsidies dan gedacht, zo meldt AgriHolland.

Ook keurde de Floriade de plannen af voor de bouw van 16 voorbeeldwoningen en 5 landenpaviljoens waardoor er extra kosten moeten worden gemaakt voor een nieuw ontwerp. De gemeente moet om die redenen miljoenen euro's extra vrijmaken voor de Floriade. Dat staat in een tussentijds akkoord dat de coalitiepartijen in Almere hebben gesloten, aldus het bericht op AgriHolland.

Tegenvallers

Almere heeft al een aantal keren extra geld moeten reserveren voor de Floriade. Zo bleken de aanloopkosten hoger dan begroot, het uitkopen van een jachthaven, een wokrestaurant en een camping kostte meer dan gedacht. Ook de verkoop van de grond aan projectontwikkelaar Amvest en bouwbedrijf Dura Vermeer leverde in 2018 minder op dan gedacht. Bij elkaar bedroegen deze tegenvallers zeker 18 miljoen euro.

Minder animo dan gedacht

Nu blijkt uit de rapportage van organisator Floriade bv dat het Rijk slechts 5 miljoen euro bijdraagt aan subsidies, in plaats van 10 miljoen. Er is 2,5 miljoen euro aan Europese subsidies onzeker. Ook zijn er nog geen contracten met sponsoren getekend. Daarom wordt nu ingezet op vele kleinere sponsoren. Dat zou circa 10 miljoen bijeen moeten brengen. Het lokale bedrijfsleven loopt ook niet warm, voor de marketing en verkoop van tickets is extra personeel nodig en het is lastig Europese landen als deelnemer te krijgen.

In totaal kost de Floriade bijna 100 miljoen euro. De gemeente Almere draagt 20 miljoen euro bij en het Rijk en de provincie Flevoland samen 10 miljoen euro. Floriade bv leent nog eens 30 miljoen euro van de gemeente.