2 juli 2019 Meer nieuws

Talentboom peilt behoefte aan studieclub voor medewerkers

Talentboom inventariseert of er behoefte is aan oprichting van specialistische studieclubs voor werknemers. Werknemers die op zoek zijn naar nieuwe kennis en informatie vinden deze vaak niet bij bestaande studieclubs.

Medewerkers krijgen door de schaalvergroting steeds specialistischere taken en verantwoordelijkheden, waardoor er behoefte is aan verdieping van kennis. Voor ondernemers zijn er diverse studieclubs, maar voor werknemers bijna niet. De scholingsconsulenten van Talentboom signaleren dat er behoefte is aan oprichting van specialistische studieclubs voor werknemers. Bijvoorbeeld over GPS en bodemscans, biologische teelt, afzet naar de retail, internationale handel, mechanisering en robotisering, financial control, personeelsmanagement, marketing en verkoop.

Bestaande studieclubs voor werknemers

De afgelopen jaren zijn er enkele studieclubs opgezet voor werknemers. Zo heeft boomteeltstudieclub Horst aan de Maas een studieclub voor werknemers waar het programma is gericht op veelal teelttechnische onderwerpen. Daarnaast is er bijna drie jaar lang een studieclub actief geweest voor loodsmedewerkers en loodsbazen.

Contact

Wie interesse heeft in een studieclub voor werknemers over een bepaald onderwerp, kan voor 1 augustus 2019 contact opnemen met scholingsconsulenten Piet Verhoeven: p.verhoeven@talentboom.nl, 06-30108049, of Mariëlle Mulder: m.mulder@talentboom.nl, 06-57643458. Bij voldoende belangstelling gaan zij werven om een studieclub op te zetten.

Wat is Talentboom?

Talentboom is het informatieloket voor werkgevers en werknemers in de boomkwekerij en vasteplantenteelt en informeert over leermogelijkheden. Het is een initiatief van LTO Vakgroep Bomen en Vasteplanten en Zomerbloemen, Anthos, CNV Vakmensen en FNV. Kijk voor meer informatie op de website van Talentboom.