22 oktober 2019 Meer nieuws

Syngenta steekt 1,8 miljard euro in verduurzaming

De Zwitserse producent van gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaden Syngenta investeert de komende 5 jaar 1,8 miljard in innovaties die de landbouw verduurzamen.

Ieder jaar wil Syngenta minstens 2 technologische doorbraken voortbrengen die de bijdrage van de landbouw aan de klimaatverandering verminderen, of de sector bijstaan bij die verandering. Ook wil het concern de CO2-emissie van alle eigen operationele activiteiten met de helft verlagen.

Landgebruik en bodemgezondheid

Syngenta kijkt met name naar verduurzaming van het landgebruik, bodemgezondheid en geïntegreerde gewasbescherming. Het concern kiest daarbij voor een meerjarige samenwerking met The Nature Conservancy, een Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie.