11 september 2020 Meer nieuws

'Supermarkten wachten met vastleggen tulpen'

De crisis dwingt de sierteeltsector tot structurele veranderingen, zoals een betere samenwerking, aldus de Rabobank in haar ‘cijfers en trends in de tuinbouw’. Ze ziet tevens een afwachtende houding bij supermarkten met het vastleggen van hun verkoopprogramma’s voor tulpen in het voorjaar van 2021.

Ondanks het voorzichtige herstel van de sierteelt zijn de zorgen volgens de Rabobank nog niet voorbij, aldus het bericht op de site van de Rabobank. Dat het aantal aanvragen voor het noodfonds vanuit de overheid laag is, betekent niet dat er geen schade is. Pas bij een omzetverlies van minimaal 30% (tussen half maart en half juni) kan een bedrijf er aanspraak op maken.

De Rabobank signaleert ook dat weinig sierteeltbedrijven contracten durven aan te gaan voor het komende seizoen. ‘Waar in het verleden tulpenbollen vaak al in mei werden verkocht, voordat ze zijn geoogst, wacht nu iedereen af. Supermarkten wachten met het vastleggen van hun verkoopprogramma’s voor tulpen in het voorjaar van 2021. Ook zij vrezen een tweede coronagolf.’

Sierteeltproducten symbool

Tijden de crisis zag de Rabobank een aantal zaken gebeuren, zo vertelt ze in haar cijfers en trends. Toen in landen waar bloemenwinkels en tuincentra weer open mochten, gaven consumenten dit voorjaar veel geld uit aan bloemen en planten. Bloemen en planten staan symbool voor dankbaarheid, blijdschap en hoop. In landen waar bloemenwinkels en tuincentra nog niet open mochten, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, stegen de supermarktverkopen juist en zodra de bloemwinkels en tuincentra weer open mochten, was ook hier sprake van een krachtig afzetherstel.

Weet elkaars verkoopbare voorraad

Daarnaast steeg de online verkoop van bloemen en planten. Veel partijen hebben tijdens de crisis grote stappen gezet in de digitalisering van hun business-to-business (B2B) en business-to-consumerkanalen (B2C). Volgens de Rabobank biedt dit ook na de crisistijd een enorme kans voor de toekomst. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in logistieke processen, kostenefficiëntie, marketing en voorraadbeheer. ‘Door goed van elkaars verkoopbare voorraad op de hoogte te zijn, kunnen meer marktkansen worden benut’, concludeert de Rabobank nu. Die betere samenwerking helpt sierteeltbedrijven om het hoofd boven water te houden.