23 april 2021 Meer nieuws

Succes bezemactie middelen vraagt structurele oplossing

De hoeveelheid verlopen middelen en restanten die CLM met de bezemactie in Noord-Brabant wist in te zamelen, maakt volgens projectleider Dirk Keuper duidelijk dat een structurele oplossing nodig is. "Nu is de drempel te hoog voor het afvoeren van middelen als bedrijfsafval."

Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. Bijna 1.300 agrariërs gebruikten de kans om oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kilo aan restanten afgevoerd. De Brabantse bezemactie is hiermee de grootste ooit wat deelnemers en kilo’s betreft. Adviseurs van de gewasbeschermingsmiddelenhandel hebben de middelenkasten gecontroleerd en gemeentelijke milieustraten hebben de restanten ingenomen.

Iedereen mag meedoen

Het succes van de actie is te danken aan de aanpak, meent Keuper. "Eerder hebben we de bezemactie per sector aangepakt, bijvoorbeeld voor de boomkwekerij of voor de aardbeien. Nu konden alle sectoren meedoen én hebben we de gemeenten bereid gevonden de middelen in te nemen.” Normaal gesproken worden restanten en verlopen middelen als bedrijfsafval afgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. “Dat is vaak duur en omslachtig en daarom wordt te weinig gebruik gemaakt van die regelingen. Gemeenten mogen de middelen wel innemen, maar milieustraten zijn niet altijd ingericht op grotere hoeveelheden."

Meer te halen

CLM denkt dat er meer kilo’s in te zamelen zijn, omdat een kleine 13 procent van de 10.000 aangeschreven agrariërs reageerden. "Dat is een normale respons, maar er is waarschijnlijk meer te halen." Een aanpassing van de wet zou meer soelaas bieden, denkt Keuper. "Aanbieden van aangebroken verpakkingen in de milieustraat is nu wettelijk niet toegestaan. Er wordt nu nagedacht door CLM over een inzamelsysteem naar Belgisch voorbeeld. Daar wordt gewerkt met vaste inzamelmomenten." Voor het inzamelen van restanten is wel een wetswijziging nodig.

Samenwerking

CLM coördineerde de bezemactie in opdracht van en in samenwerking met de Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland.
De bedrijfsbezoeken zijn uitgevoerd door lokale gewasbeschermingsmiddelenadviseurs van ADAgro, Agrea, Agrifirm, Agrizo, Agroburen, Agruniek Rijnvallei, Alliance, Bongers Agro, CLTV, CZAV, Delphy, Handelsonderming G.J. Klep, Mertens, PG Kusters, Royal Brinkman, Telermaat, Theunisse, Van Iperen, Vitelia, Vlamings, Vos Capelle en Willems Balgoy.