13 mei 2019 Meer nieuws

Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland van start

Ondernemers en kennisorganisaties met een plan dat bijdraagt aan de kennis en innovatiekracht binnen Westland kunnen subsidie hiervoor aanvragen via de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland. Hiertoe is € 225.000 beschikbaar.

De gemeente biedt de subsidieregeling aan om projecten te stimuleren die aantoonbaar bijdragen aan kennis- en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het Greenportcluster en met aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. Daarnaast biedt de subsidieregeling samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven-  uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en duurzame en circulaire projecten uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet van de grond zouden komen.

De regeling

Subsidies worden dit jaar tweemaal verleend. De eerste indieningsronde van aanvragen voor de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland loopt van 8 mei tot 8 juni 2019. Een tweede ronde komt in het najaar. De gemeente stelt voor elke ronde € 225.000 beschikbaar voor het co-financieren van projecten.

Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen.

Meer informatie over de regeling is de vinden op de site van de gemeente Westland.