2 november 2018 Meer nieuws

Subsidiepot verwijderen asbest leeg

De subsidiepot voor het verwijderen van asbestdaken is leeg. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het verbod op asbestdaken geldt vanaf eind 2024, maar er ligt nog 80 tot 100 miljoen vierkante meter te wachten op sanering.

Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro is inmiddels overschreden. De afgelopen maanden steeg het aantal ingediende aanvragen explosief, waardoor het budget erg snel verdween. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen extra geld beschikbaar.

Grote zorgen

LTO Nederland maakt zich grote zorgen dat de aanjaagsubsidie op is en stelt dat deze nodig is om de doelstelling van eind 2024 te behalen. “We hebben bij het ministerie aangegeven dat we het zonder middelen en mogelijkheden niet gaan redden”, aldus woordvoerster Esther de Snoo. “De sector wil graag asbestvrij ondernemen, maar dan moet dat de agrariërs wel mogelijk worden gemaakt. Wij zijn met het ministerie in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Tijdelijk karakter

De subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter en heeft als doel het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. De regeling zou vanaf 1 januari 2016 tot en met 2019 van kracht zijn of totdat het beschikbare budget van totaal 75 miljoen euro is opgemaakt.