28 november 2019 Meer nieuws

Subsidiemogelijkheid voor herstel biodiversiteit

In december gaat de nieuwe call 'Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied' open voor aanvragen. Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO en het ministerie LNV in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoek moet in januari 2021 in gaan.

Het programma richt zich op samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke stakeholders in de praktijk. De call is gericht op het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Dit loopt van maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in hoe dit zich vertaalt naar ecologische winst. Het gaat in dit NWA programma zowel om sociale, economische als ecologische aspecten.

Deadline voorstellen

De deadline voor het indienen van voorstellen voor living labs in deze call is 2 maart 2020. Na een voorselectie worden drie voorstellen uitgekozen om gezamenlijk tot een onderzoeksvoorstel in te dienen voor een budget van maximaal 4,35 miljoen euro. Op 8 september 2020 moet het definitieve voorstel klaar zijn.

Informatiemiddag

Op vrijdagmiddag 17 januari 2020 organiseert NWO een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Tijdens deze bijeenkomst worden de doelen van de call en de werkwijze nader toegelicht. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om in contact te komen met partners die nodig zijn voor de vorming van consortia. Locatie is NWO Utrecht, Winthontlaan 2 Utrecht.