8 januari 2021 Meer nieuws

Subsidie voor zonnepanelen weer open

De subsidie voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines is dit jaar weer geopend. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2021 is het budget € 40 miljoen.

De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Kleinverbruikersaansluiting

Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen heeft aanvragen van de subsidie alleen zin wanneer deze via een kleinverbruikersaansluiting worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Een kleinverbruiksaansluiting heeft een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère.

Zonnepanelen

Zonnepanelen komen in aanmerking wanneer het gezamenlijk piekvermogen minimaal 15 kW en maximaal 100 kW is. Tevens moet het nettoverbruik via de kleinverbruikersaansluiting waarop de installatie wordt aangesloten, in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minimaal 50.000 kWh zijn geweest.

Windturbines

Alleen windturbines met een rotoroppervlak van minimaal 50 m2 en maximaal 500 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Voor een subsidieaanvraag is ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de windturbine vereist.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).