6 december 2018 Meer nieuws

Subsidie voor verbetering waterkwaliteit

Noord-Hollandse agrariërs die maatregelen nemen om de waterkwaliteit of -kwantiteit te verbeteren, kunnen daar subsidie van de provincie Noord-Holland voor aanvragen. Er is 800.000 euro beschikbaar. 

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten bijdragen aan het bestand maken van het watersysteem tegen de gevolgen van de klimaatverandering, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbeteren of de biodiversiteit in het water verbreden én een verbinding hebben met agrarische activiteiten. Doel is het voorkomen van wateroverlast, watertekort of verzilting van grond- en oppervlaktewater. Dit beleid komt voort uit de provinciale Watervisie 2021 en uit de waterbeheerplannen van de waterschappen.

Aanvragen

Subsidie aanvragen kan tot 4 januari 2019 via de website van de provincie. Daar staat meer informatie over de voorwaarden, zoals de lijst van investeringen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid.