12 maart 2019 Meer nieuws

Subsidie voor energiebesparing

Van 1 april tot en met 26 april kunnen glastuinbouwbedrijven subsidie aanvragen met de regeling ‘Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw’, kortweg EHG-subsidie genoemd.

Met de EHG-subsidie kunnen glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers energiebesparende maatregelen nemen. Het budget is 6,9 miljoen euro.

Wat komt in aanmerking?

De aanvragers krijgen maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Onder de regeling vallen onder andere investeringen als een tweede energiescherm, aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster, een aansluiting op een biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster en een luchtbehandelingssysteem.

Subsidiebedragen

Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal 5.000 euro. De maximale subsidie per investering is ook vastgesteld. De aanvragen voor deze subsidie moeten 26 april om 17.00 uur binnen zijn. De aanvrager moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer over de EHG-subsidie is te vinden op de website van RVO.