7 september 2020 Meer nieuws

Subsidie voor advies overstap kringlooplandbouw

Ondernemers die de overstap willen maken naar de kringlooplandbouw, kunnen voor advies hierover subsidie aanvragen. Minister Schouten van LNV stelt hiervoor vanaf begin oktober de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) open, goed voor in totaal 45 miljoen euro.

Met dat geld kunnen ondernemers individueel of als groep een bedrijfsadviseur inschakelen. Hiervoor zijn vouchers van maximaal 1.500 euro per jaar per aanvraag beschikbaar. De ondersteuning uit de subsidiemodule kan ondernemers helpen om bijvoorbeeld te investeren in gezonde bodem en water, weerbare teeltsystemen en natuur-inclusieve land- en tuinbouw, om zo verdere stappen te zetten naar kringlooplandbouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen.

Naar verwachting is binnenkort meer over deze regeling te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.