29 mei 2019 Meer nieuws

Subsidie schap voor bodem- en waterverbetering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft subsidie vor de verbetering van water- en bodemkwaliteit op agrarische bedrijven. De financiële steun is vanaf 1 juni aan te vragen via het landbouwportaal

Het schap wil 'met elkaar werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving, waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt'. Het subsidiebudget is verruimd en ook bij de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi & Vecht is nog budget aan te vragen.

Tijdelijk sluiten

Eerder dit jaar was HHNK vanwege het grote succes genoodzaakt om de subsidiemogelijkheid tijdelijk te sluiten. Voor de heropening zijn de subsidiepercentages en de maximale bedragen van alle subsidiemaatregelen aangepast, zodat volgens het hoogheemraadschap 'zoveel mogelijk agrariërs de kans krijgen hun bedrijfsvoering te verbeteren'.