15 november 2019 Meer nieuws

Subsidie voor projecten maatschappelijke waarde van groen

In de laatste call van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) zijn twee onderzoeksprojecten voor de sierteeltsector gehonoreerd die betrekking hebben op de maatschappelijke waarde van groen.

Het gaat om het project 'Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen' en 'Groen voor zorg: toepassingen voor patiënt en professional'. Naar het eerste project gaat ongeveer 600.000 euro publiek geld en naar het tweede project 200.000 euro, zo geeft Jan Willem Donkers van Greenport Aalsmeer aan.

Beide projecten dragen bij aan een steviger wetenschappelijke basis onder de positieve effecten van groen op de mens. Ook leveren ze beiden concrete handvatten om hier in de praktijk mee om te gaan.

De projecten worden getrokken door samenwerkingsverbanden van onderzoek (zoals VU Amsterdam) en bedrijfsleven, zogenaamde publiek private samenwerkingen (pps-en). In de uitvoering worden de projecten ondersteund door Greenports Nederland en Greenport Aalsmeer.