21 april 2022 Meer nieuws

Subsidie Alternatieve markten Oekraïne en Rusland

RVO voert in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken een subsidieregeling uit voor mkb-ondernemingen in Nederland die financieel zijn getroffen door de handelsbeperkingen met Oekraïne en Rusland.

Het gaat om de subsidie SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland. Deze kunnen bedrijven gebruiken als ze op zoek willen gaan naar een vervangende markt.

De subsidie kan worden ingezet om advies te krijgen van een expert voor de optimalisatie van de logistieke processen of internationale productie. Ook kan een ondernemer hulp krijgen met het organiseren van financiën of procesbeheer op afstand. Verder kan een deskundige een bedrijf ook helpen bij het zoeken en betreden van alternatieve afzetmarkten.

Maximumbedrag

Voorwaarden voor de subsidie zijn onder andere dat het bedrijf moet kunnen aantonen financieel getroffen te zijn door de handelsbeperkingen met Oekraïne en Rusland sinds 24 februari 2022. De subsidie bedraagt 80% van de kosten, tot een maximum van € 2.500.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Binnen 13 weken wordt besloten over de aanvraag. Is de beslissing positief, dan wordt de subsidie binnen 2 weken uitbetaald. De subsidie wordt 21 weken na de toekenningsdatum vastgesteld.

SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland is onderdeel van de regeling Support International Business (SIB). Met deze regeling kunnen bedrijven verschillende activiteiten bij het internationaal zakendoen (deels) financieren.