12 juli 2019 Meer nieuws

Studentenproef met glyfosaat misleidend

Glyfosaat heeft veel minder invloed op voedingsstoffen in gewassen dan jarenlang gedacht. Dit blijkt uit een reconstructie van twee decennia onderzoek naar effecten van glyfosaat op voedingsstoffen in gewassen.

Het wetenschappelijk magazine Plant nutrition courier, deed het onderzoekt. Een kleinschalige studentenproef is de vermoedelijke oorzaak van misvattingen over dit glyfosaat, aldus de schrijver Gert van den Berg in het magazine.

Uit een onderzoek dat in 2000 door een Amerikaanse student werd uitgevoerd, werd de conclusie gehangen dat de geelverkleuring van glyfosaat-resistente soja, kort na bespuiting met dit herbicide, komt doordat deze plant de benodigde voedingsstoffen niet goed uit de grond kon opnemen.

Tegenstrijdig

Een uitgebreidere vervolgproef levert tegenstrijdige resultaten op. Echter, de conclusie bleef gehandhaafd en werd zelfs uitgebreid met de stelling dat ook glyfosaat zelf de opname van voedingsstoffen hindert. Andere onderzoekers tonen echter later aan dat een afbraakproduct van glyfosaat de tijdelijke geelkleuring in soja veroorzaakte.

'Voortsudderen'

Plant nutrition courier stelt dat ondanks steeds betere onderzoekstechnieken de veronderstelde binding tussen glyfosaat en voedingsstoffen nooit in planten is aangetoond.

'Toch blijft de discussie voortsudderen en zijn er Amerikaanse akkerbouwers die hun gewassen onnodig extra voedingsstoffen geven. En nog recent hebben Duitse onderzoekers vraagtekens geplaatst bij de risico-analyses van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Dit agentschap van de Europese Unie is in hun ogen te luchtig omgegaan met studies waarin de binding van voedingsstoffen zou zijn aangetoond', aldus het artikel.