6 december 2019 Meer nieuws

Stoftest geeft inzicht in risico gezondheidsklachten

Stigas heeft een stoftest gemaakt waarmee ondernemers en werknemers kunnen kijken in hoeverre zij risico lopen door blootstelling aan stof. In de bollenteelt en -handel is stof ook een sluipmoordenaar.

De stoftest is onderdeel van de campagne ‘Pak stof aan’ die de arbodienst en kennisinstituut dit jaar startte. Doel van de campagne is werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van blootstelling aan stof en hen te helpen in actie te komen.

Endotoxinen en kwarts

Ook mensen die in de open teelten werken, hebben te maken met blootstelling aan stof. Dat gebeurt bij werkzaamheden in de loods, het sorteren, en op het land, zoals in de bollensector. Het gaat om heel fijne deeltjes van producten, zoals bloembollen en zand. Deze deeltjes kunnen endotoxinen en het schadelijke kwarts bevatten. Vooral kleine deeltjes kunnen diep in de longen doordringen en daar schade aanrichten. Gezondheidsklachten beginnen vaak met onschuldige klachten zoals niesen en hoesten. Dit kan overgaan in ernstige klachten zoals astma, benauwdheid of een stoflong.

Stofmetingen door adviseurs

Naast de stoftest en communicatie van Stigas online en in de vakbladen voeren Stigas-adviseurs bij bedrijven gratis indicatieve stofmetingen naar fijnstof uit. Daaruit blijkt wat de blootstelling is bij verschillende handelingen. De adviseur geeft dan tevens tips om de blootstelling aan stof te verminderen.

De campagne wordt financieel ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Lees ook het artikel Stof is sluipmoordenaar, dat in Greenity nr. 44 van 4 juli 2019 verscheen.