24 juni 2022 Meer nieuws

Stikstofplannen door de Kamer

De stikstofreductieplannen van ministers Christianne van der Wal (stikstof) en Henk Staghouwer (landbouw) zijn ondanks fel debat ongewijzigd door de Tweede Kamer gekomen. De provincies moeten de plannen vanaf volgend jaar uitwerken.

Basis voor de plannen is de afspraak om tot 50 procent minder stikstofuitstoot en driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau in 2030 te komen. 'Vertrekpunt' is volgens stikstofminister Van der Wal de zogeheten stikstofreductiekaart, waarop is ingetekend waar hoeveel stikstof gereduceerd moet worden. Hoewel agrariërs kunnen zien in welk gebied hun bedrijf ligt, is nog niet zeker wat de uitwerking van de plannen op bedrijfsniveau wordt. Dat wordt pas helder als de provincies met de uitwerking van het reductieplan beginnen.

Verzet

Behalve bij boeren en tuinders is ook bij de lagere overheden veel verzet tegen de plannen. De provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben al aangegeven met eigen plannen aan de slag te gaan. De provincies vinden het plan van de ministers onuitvoerbaar.

Alternatief

De belangenbehartigers voor de agrarische sector, waaronder LTO Nederland en de KAVB, komen voor 1 juli met een alternatieve aanpak om stikstofemissie terug te dringen. Bestuurder Jean Aerts van Glastuinbouw Nederland geeft aan dat voor de glastuinbouw nog helemaal onduidelijk is wat de gevolgen zijn.