16 november 2021 Meer nieuws

'Stikstof integraal en gebiedsgericht aanpakken'

Pak het stikstofprobleem integraal en gebiedsgericht aan, is de kern van de boodschap die  Wageningen University & Research meegeeft aan demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. De minister heeft de publicaties aangeboden aan de Tweede Kamer.

De wetenschappers hebben in het licht van onder meer de lopende discussie rond het Ontwerp 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het stikstofdossier in korte tijd een aantal studies en projecten tegen het licht gehouden om uit te zoeken welke maatregelen effect hebben op stikstofuitstoot en waterkwaliteit. Tegelijkertijd hebben ze naar de impact op de agrarische sector gekeken en die uitgesplitst naar de verschillende land- en tuinbouwgebieden in Nederland. Wat WUR betreft is dit de basis voor de vervolgaanpak van de stikstof- en broeikassengassenuitstoot en de verbetering van de waterkwaliteit.

Gelijkblijvend areaal

De wetenschappers namen de situatie in Nederland in 2050 als uitgangspunt. Saillant detail is dat in dit model, dat WUR eerder ontwikkelde, wordt uitgegaan van een gelijkblijvend areaal voor de bloembollenteelt en de boomkwekerij. Bij de akkerbouw en de open teelten wordt rekening gehouden met een afname van het areaal met 6000 hectare en ook voor de veehouderij wordt een krimp voorzien.

Samenhang

Het leeuwendeel van de vier publicaties (Gebiedsgerichte verkenning, Sociaaleconomische effecten, Perspectieven voor de landbouw, Kansen stikstofaanpak) gaat over de effecten van stikstof- en andere maatregelen op de veehouderij, maar er is ook gerekend aan de effecten – zowel voor het milieu als op sociaaleconomisch gebied – op de plantaardige sectoren. Boodschap is dat naar de samenhang tussen de verschillende maatregelen moet worden gekeken en dat rekening moet worden gehouden met de specifieke eigenschappen van een gebied.

Hoofdlijnen

De formerende partijen zijn ondertussen al op hoofdlijnen akkoord over de stikstofaanpak. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen bij Natura 2000-gebieden de veestapel inkrimpen. Volgens het AD willen de partijen tot aan 2030 20 tot 30 miljard euro reserveren voor de omvorming van de landbouw. Of daar ook het opkopen of verplaatsen van bedrijven van wordt betaald is nog niet duidelijk. Ook het budget voor investeringen in natuurbeheer en -ontwikkeling is nog niet helder.