3 juli 2020 Meer nieuws

Stijgend aantal leerlingen in groen

Volgens branchevereniging VHG stijgt het aantal mbo-leerlingen Groene Ruimte, vooral op plaatsen waar regionale bedrijven en onderwijs nauw samenwerken. Op sommige plaatsen ziet VHG een stijging van 30 procent. ‘Dat gaat in tegen de landelijke trend, die is dalende’, laat VHG weten.

Volgens VHG verklaart de samenwerking in zogeheten groene hotspots de verhoogde instroom van het aantal leerlingen. Ook ziet de vereniging een toename van leerlingen die van andere vmbo-scholen komen. VHG pleit dan ook voor een verdere krachtenbundeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. De bedrijven staan ervoor open om ook tijdens deze coronacrisis jonge vakmensen te blijven opleiden, zo blijkt uit onderzoek dat recent onder VHG-leden is gehouden.

Belangstelling

De eerste groene hotspot is in 2018 in Houten begonnen. Het Wellandtcollege ziet nu een stijging van het leerlingaantal met 30 procent. De school denkt dat de stijging ontstaat doordat er meer bekendheid is gegeven aan de opleidingen, de samenwerking met het bedrijfsleven, de omschakeling naar projectmatiger onderwijs en de grotere maatschappelijke belangstelling voor groen in de leefomgeving. De groene hotspots in Velp en Breda zien eveneens meer leerlingen in hun groene opleidingen stromen.