30 september 2022 Meer nieuws

Steunpakket komt voor 1 november

Het kabinet werkt aan een aanvullend steunpakket voor energie-intensieve MKB-bedrijven. Het pakket moet voor 1 november 2022 in werking treden. Glastuinbouw Nederland is blij met de inzet om snel maatregelen te treffen om deze kritieke sectoren door de energiecrisis te loodsen.

Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij (CDA) noemde zondag 25 september in het televisieprogramma WNL op Zondag de deadline voor het steunpakket. Rond Prinsjesdag was al bekend geworden dat minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een pakket om energie-intensieve sectoren, die hun hogere kosten vaak niet kunnen doorberekenen, te ondersteunen.

Compensatiemaatregelen

Staatssecretaris Van Rij erkende dat er voor het grotere mkb, met name energie-intensieve bedrijven, nog onvoldoende compensatiemaatregelen beschikbaar waren. Glastuinbouw Nederland pleit er al langer voor om het Europese steunpakket toe te passen. Een aantal EU-lidstaten benut dit Staatssteunkader al maximaal en ondersteunt hun telers met passende maatregelen voor de stijgende energieprijzen. Naar aanleiding van de aangenomen motie-Hermans/Heerma tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week komt het kabinet dan nu toch over de brug. Deze coalitiemotie stuurt aan op een regeling om de vaste energielasten in het energie-intensieve mkb toereikend te compenseren. Glastuinbouw Nederland benadrukt dat goede uitvoering van het steunpakket cruciaal is voor het succes. De sector werkt daarom mee aan de uitvoering van dit pakket voor een toekomstbestendige en duurzame tuinbouw in Nederland.

Correctieregeling

Glastuinbouw Nederland onderzoekt met minister Jetten (D66) voor Klimaat en Energie om op korte termijn een correctieregeling in de SDE++ door te voeren. Deze correctieregeling kan duurzame warmteprojecten in de sector en maatschappij weer uit het slop halen. Daarnaast blijft Glastuinbouw Nederland samen met de banken bij interim-landbouwminister Schouten (CU) inzetten op een uitbreiding van het borgstellingskrediet.

Kilowattkwekers

Radioprogramma Argos besteedde zaterdag 17 september op Radio 1 onder de titel 'Kilowattkwekers' aandacht aan de energiecrisis in de glastuinbouw. Groentetelers gingen in op rol die de WKK kreeg op hun bedrijf. Stroom opwekken gebeurt op ongeveer 2.000 glastuinbouwbedrijven en steeds vaker is dat om te verkopen op het elektriciteitsnet. Een teler gaf in de uitzending aan dat hij dagelijks meermaals naar de tarieven voor de stroomhandel kijkt, waar dat voorheen hooguit een keer per week gebeurde. Er werd ook uitgelegd hoe belangrijk de WKK is voor de balans op het stroomnet. Maar via Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks kwam tevens een ander geluid aan de orde. Zij diende eerder dit jaar een motie in om de sierteelt in kassen te verbieden. Verwarmen van huizen of voedsel kweken in kassen heeft haar voorkeur. Gebruik van duurzame energiebronnen als aardwarmte moeten van Bromet meer gestimuleerd worden door de overheid. Uiteindelijk moeten alle kastelers van haar van het gas af.