14 januari 2020 Meer nieuws

Steun voor zeven projecten in bollen en vaste planten

Het Fonds Kleine Toepassingen geeft zeven projecten in de bollen- en vasteplantenteelt financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten in diverse teelten.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd voor diverse middelen ter bestrijding van:

  • Onkruiden in boomkwekerijgewassen, vaste planten, zomerbloemen, snij- en trekheesters, koolraap, knolraap en mierikswortel.
  • Onkruiden in vaste planten, zomerbloemen, snij- en trekheesters en kruiden.
  • Botrytis spp. in bloembollen en -knollen.
  • Onkruiden (m.n. straatgras) in bloembollen en -knollen (m.u.v. tulp en lelie), houtig kleinfruit en steenfruit.
  • Schimmels (m.n. Botrytis) in lelie
  • Rhizoctonia in boomkwekerij, vaste planten, zomerbloemen en bloemisterijgewassen.
  • Insecten (o.a. rupsen en vliegen) in boomkwekerij, vaste planten, zomerbloemen, bloemisterijgewassen, vollegrondsgroenten en kleinfruit.

In totaal zijn twaalf aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 166.577.

Het Fonds Kleine Toepassingen

Het Fonds Kleine Toepassingen is een gezamenlijk initiatief van het agrarisch bedrijfsleven, de toelatinghouders en de overheid. Het biedt financiële ondersteuning voor de toelating van groene en chemische gewasbeschermingsmiddelen en voor ontheffing van biologische bestrijders voor kleine toepassingen.