13 juli 2022 Meer nieuws

Steun voor tuinbouw na Brexit

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn de tuinbouw en de akkerbouw het hardst getroffen door de Brexit. Op de tweede plaats staat de voedingsmiddelenindustrie en daarna volgen producenten van elektrische apparatuur en machines.

De omzet in de tuinbouw staat niet altijd onder druk door de Brexit, maar de bedrijven hebben wel te maken met bijvoorbeeld extra douanecontroles en extra certificaten, blijkt uit het onderzoek van de RVO. Deze bedrijven maken aanspraak op de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De BAR is een eenmalig fonds van de Europese Unie, beschikbaar voor ondernemers die zakelijk zijn benadeeld door Brexit. RVO voert de regelingen binnen de BAR uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

32 Miljoen

De BAR heeft twee compensatieregelingen: een voor gemaakte aanpassingskosten en een voor nog verwachten aanpassingskosten die ondernemers door Brexit moeten maken. Dit najaar wordt de compensatie uitgekeerd. Het programma biedt nog meer hulp: De ondernemers worden ondersteund met trainingen, opleidingen, advies en marktverkenningen. Ook zijn er mogelijkheden om kosteloos een beurs te bezoeken of op handelsmissie te gaan. De Europese Unie stelt 32 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het programma.

Aanmelden

Hoe aanmelding in zijn werk gaat is te lezen op de website. Ook is bij de RVO meer informatie te vinden.