3 augustus 2021 Meer nieuws

Steun voor mkb bij verduurzaming

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen subsidie krijgen bij het verduurzamen van hun bedrijf. De overheid heeft daarvoor de Subsidie Verduurzaming MKB in het leven geroepen.

Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen om een professioneel advies door een energieadviseur te laten opstellen. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? Een warmtepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens.

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt 80 procent van het advies en de ondersteuning, 20 is voor rekening van de ondernemer.

Aanvragen subsidie

De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas). Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst.

Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.