4 juni 2019 Meer nieuws

Steun voor drie projecten in bollen en vaste planten

Het Fonds Kleine Toepassingen geeft drie projecten in de bollen- en vasteplantenteelt financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten in diverse teelten.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd voor diverse middelen ter bestrijding van:

  • Zwartsnot (Sclerotinia spp.) en droogrot (Stromatinia spp.) in de onbedekte teelt van voorjaarsgeplante bloembollen en -knollen (m.u.v. lelie). Botrytis cinerea in de broeierij van tulp en andere bolbloem- en knolbloemgewassen. Zwartsnot (Sclerotinia spp.) in de broeierij van hyacint, Muscari, narcis en bijzondere bolgewassen.
  • Onkruiden in boomkwekerijgewassen en vasteplantenteelt.
  • Onkruiden in Tagetes en pioenroos.

Het Fonds Kleine Toepassingen

Het Fonds Kleine Toepassingen is een gezamenlijk initiatief van het agrarisch bedrijfsleven, de toelatinghouders en de overheid. Het biedt financiële ondersteuning voor de toelating van groene en chemische gewasbeschermingsmiddelen en voor ontheffing van biologische bestrijders voor kleine toepassingen. Het gaat hierbij om belangrijke toepassingen die, vanuit de toelatinghouder gezien, als niet-rendabel beschouwd worden. De gelden worden beheerd door de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen, die door Nefyto en LTO Nederland is opgericht.