10 oktober 2018 Meer nieuws

Stengelaaltjesmiddel later te gebruiken

Dompelmiddel Velum Prime tegen stengelaaltjes heeft een toelating gekregen, maar het mag nog niet worden gebruikt. Aanvankelijk werd de toelating ervan verwacht in november, te laat voor de najaarstoepassing.

Door een gezamenlijke inspanning van het Ctgb, de KAVB en Bayer Crop Science wordt het middel naar verwachting per 16 oktober toegelaten.

Om het middel na de collegebehandeling in september zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen, zijn op voorhand voorbereidingen getroffen. De NVWA werkt echter niet mee aan een eerdere toestemming voor uitlevering en gebruik, ondanks een verzoek van de producent. De instantie blijft er bij dat gewacht moet worden tot na publicatie van het collegebesluit in de Staatscourant.  

De toeleveranciers mogen het middel wel op voorraad hebben voor de officiële datum, waardoor de bollentelers het middel direct kunnen gebruiken na het bericht in de Staatscourant. Hoewel het bericht op dinsdag 16 oktober wordt verwacht, staat dat niet vast.