11 januari 2022 Meer nieuws

‘Stel spuitvrije zone van 1 km rond woningen in’

Een spuitvrije zone van 1 km rond woningen is een van de aanbevelingen van het Drentse burgerinitiatief Meten=Weten aan de overheid. Het liet 87 monsters analyseren en vond 132 verschillende middelen.

De monsters werden genomen uit onder meer (moes)tuinen, natuurgebieden, akkerranden, volggewas, oppervlaktewater, compostbulten, bodem, mest en lucht. Volgens Meten-Weten is de belangrijkste conclusie: ‘Er ligt écht een deken van landbouwgif over Nederland’. En: ‘Pesticiden verspreiden zich (veel) verder dan de akker waarop gespoten is’.

Beleid veranderen

Meten=Weten vindt de resultaten voldoende aanleiding om het huidige beleid voor de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen radicaal te veranderen om mens en natuur te beschermen. Het roept de overheid daarom op om werk te maken van het afbouwen van het gebruik van pesticiden, toelating afhankelijk te maken van verspreiding, spuitvrije zones in een straal van 1 km rond woningen en natuur in te stellen, en onderzoek te doen naar de risico’s voor mens en natuur van chronische blootstelling aan cocktails van bestrijdingsmiddelen.

Lees het rapport Onderzoek verspreiding bestrijdingsmiddelen.