12 oktober 2020 Meer nieuws

Start Learning Community vanuit World Horti Center

Lentiz MBO Westland, Inholland, Leiden-Delft-Erasmus en het World Horti Center starten met de Learning Community. Dit is een omgeving waar leren, werken, innoveren en onderzoeken verbonden worden. Met de Learning Community willen de betrokken partijen een vernieuwingsimpuls aan onderwijs en innovatie geven.

De betrokken organisaties benoemen de snelle ontwikkelingen in de tuinbouwsector. Daarnaast geven ze aan dat er behoefte is aan voldoende opgeleid personeel en concrete oplossingen en innovaties vanuit het bedrijfsleven, om mee te kunnen gaan in de ontwikkelen en de positie van de Nederlandse glastuinbouw als toonaangevende kennispartner te behouden. Door studenten (WO, HBO en MBO) nauw samen te laten werken met kennisinstellingen aan actuele innovatievraagstukken vanuit het tuinbouwcluster, worden bedrijven geholpen en studeren jonge professionals af met de nieuwste inzichten, aldus de organisaties.

Vijftien onderzoeksprojecten

De rol van het World Horti Center is de verbinding maken tussen haar netwerk van innovatieve bedrijven en ondernemers en de Learning Community. Het doel is om hieruit concrete innovatievraagstukken te formuleren. Vanuit deze vraagstukken zullen binnen twee jaar vijftien onderzoeksprojecten worden gerealiseerd.

Over World Horti Center

Het World Horti Center is het kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Het gebouw bestaat uit een scholengemeenschap, een onderzoekscentrum en een bezoekerscentrum, waar partijen en bedrijven uit de glastuinbouw zich presenteren.

Foto: Rolf van Koppen fotografie.