30 juli 2021 Meer nieuws

Stapelen middelen aan banden

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden (Ctgb) neemt maatregelen tegen het stapelen van middelen. Op 28 juli besloot het Ctgb de dosering te beperken van middelen met de stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole. 

Stapelen wil zeggen dat op een perceel eerst één middel wordt gebruikt tot het maximale aantal toepassingen is bereikt en daarna nog een ander middel met dezelfde werkzame stof en voor dezelfde toepassing. Bij de toelating van middelen wordt geen rekening gehouden met een dergelijk gebruik, maar volgens Wageningen Universiteit & Research kunnen daardoor wel 'ongewenste milieueffecten ontstaan', aldus het Ctgb in een toelichting. In de vergadering van afgelopen week is dan ook de dosering van onder meer de insecticiden Decis en Decis Protech, Vertimec Pro en Gold en Sumicidin Super aangepast

Gebruiksvoorschrift aangepast

De beperking geldt voor voor vier stoffen waarvan het toelatingscriterium – de concentratie in het oppervlaktewater - volgens het college relatief vaak en ver werd overschreden. De aanvullende restrictiezin luidt: ‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van stof x in [bedekte/onbedekte] teelten geldt een totale dosering van maximaal [y] kg werkzame stof per hectare per 12 maanden.’ Het onderscheid hierin tussen bedekte en onbedekte teelten bleek volgens het Ctgb praktisch nodig vanwege het verschil in maximale dosering tussen beide teelten. De zin staat nu in het wettelijk gebruiksvoorschrift van veertien middelen, dat is te vinden in de databank met toelatingen.

Europese aanpak

De aanpassing is het gevolg van een voorstel van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister heeft de Europese Commissie gevraagd om tot een eenduidig beleid te komen voor gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.