21 september 2022 Meer nieuws

Sprong maken in teelt tulp, calla, amaryllis en narcis

Wageningen University & Reseach (WUR) werkt aan een zogeheten systeemsprong in tulp, calla, amaryllis, hyacint en narcis. Het project is halverwege en op dinsdag 4 oktober bij ECC in Leiden praat WUR de bollensector bij over sneller en schoner telen.  

Anders en schoner telen, met minder residu, gewasbeschermingsmiddelen en bemesting is het doel van het publiekprivate samenwerkingsproject Fundamentele Systeemsprong. Volgens WUR kan de teelt met hulp van technologie sneller en efficiënter, onder meer door te starten met weefselkweek en teelt in de cel of de kas. Die teelt is duurder dan de traditionele teelt, dus zonder efficiëntieslag is het volgens de WUR niet haalbaar. 

Discussie

Onderzoekers Natalie Moreno, Sjoerd van Vilsteren, Paul van Leeuwen, Wouter Groenink en Paul Ruigrok van WUR willen met kwekers en andere betrokkenen in discussie over de aspecten die van belang zijn voor de systeemsprong, zoals de economische kant, teelttechnische uitdagingen en werken met schoon uitgangsmateriaal. Alle betrokken teelten komen daarbij aan bod, is de bedoeling. 'Met dit project willen we een ommezwaai realiseren binnen de bollenteelt van een cyclische teelt naar een éénrichtingsysteem, waarbij we schoon beginnen en de bollen schoon blijven. Met als voordelen onder meer dalend middelengebruik, minder bodembelasting, waterbesparing en minder gebruik van bemesting', vatten de onderzoekers samen.

Opgeven

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor GreenportLIVE van Greenport Duin- en Bollenstreek in zalencentrum ECC in Leiden. Het project draait om tulp, calla, amaryllis en narcis, maar er wordt nauw samengewerkt met het Vitale Lelie-project van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en met het door de provincie Zuid-Holland en EU gefinancierde project POP3 Vitale Hyacint.