25 juni 2021 Meer nieuws

Soms grotere plaag door chemische gewasbescherming

Modelsimulaties laten zien dat als natuurlijke vijanden van insectenplagen aanwezig zijn, de gemiddelde plaagdichtheden gedurende een seizoen kunnen toenemen met chemische plaagbestrijding. Het leidt zelfs vaak tot hogere dichtheden dan zonder bestrijding.

Dat bericht de Universiteit van Amsterdam (UvA), namens Arne Janssen, universitair hoofddocent aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA. Eerder ontdekte de universiteit al dat enige tijd na een gewasbehandeling hogere plaagdichtheden optreden, soms zelfs hoger dan voor de bestrijding.

De UvA-biologen zien met nieuw onderzoek dat de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van plagen ertoe kan leiden dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw vaak niet tot een verlaging leidt van de gemiddelde plaagdichtheden. Nieuw onderzoek laat zien dat deze toename van plaagdichtheden te verwachten is als de natuurlijke vijanden van de plagen ook enigszins gevoelig zijn voor de bestrijdingsmiddelen. Dit kan er toe leiden dat de gemiddelde plaagdichtheid gedurende een groeiseizoen hoger is dan zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De gemiddelde plaagdichtheid nam wél af met chemische gewasbescherming wanneer er geen natuurlijke vijanden aanwezig waren.

Natuurlijke vijand maakt chemische bestrijding vaak overbodig 

Het onderzoek laat tevens volgens de onderzoekers zien dat de aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van plagen het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen vaak overbodig maakt. Het maakt volgens de onderzoekers ook duidelijk dat het effect van chemische middelen moet worden bestudeerd in veldexperimenten met de duur van een groeiseizoen en in de aanwezigheid én afwezigheid van natuurlijke vijanden.

Meer duurzame landbouw

‘Waarschijnlijk kan zelfs nog betere natuurlijke bestrijding worden bereikt door de effectiviteit van de natuurlijke vijanden te bevorderen, bijvoorbeeld door ze gericht te beschermen, te stimuleren of los te laten. Bovendien zal bestrijding met natuurlijke vijanden leiden tot meer duurzame landbouw doordat het gebruik van chemische middelen kan worden teruggedrongen, zodat er minder neveneffecten optreden,’ aldus de onderzoekers.