16 september 2022 Meer nieuws

Sombere toekomst gewasbescherming

Beleidsmedewerker Gerard Top van KAVB schetste een sombere toekomst voor de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen, afgelopen woensdag tijdens de dag over bolbehandeling bij Vertify in Zwaagdijk-Oost.

"Nederland is maar een hele kleine speler binnen Europa en binnen Nederland is de bloembollensector weer een heel klein onderdeel. We moeten er van uitgaan dat meer middelen verdwijnen en dat we andere oplossingen moeten vinden voor de chemie. En snel."Top durfde zelf niet toe te zeggen dat er nog een 'gevulde medicijnkast' beschikbaar zou blijven om bij noodgevallen te corrigeren.

Geïntegreerde aanpak

Volgens Top ligt de toekomst bij het telen van sterke gewassen en een geïntegreerde aanpak, waarbij vooral de bodem en het plantgoed gezond zijn. "Onze afhankelijkheid van chemie moet snel afnemen."

Hoopgevende resultaten

De presentaties van Michel Jansen van De Groene Tulp en teeltadviseur en onderzoeker Bram Mulder van Agrifirm-GMN sloten aan bij dat verhaal. Beiden gaven aan dat er 'hoopgevende groene resultaten' worden bereikt in de tulpen, maar dat er nog geen oplossingen zijn die klaar zijn voor de praktijk. Jansen wil het onderzoek de komende vier jaar voortzetten. In november wordt duidelijk of daar geld voor komt. Mulder gaat door met het toepassen van groene middelen binnen een systeempak, waarbij het draait om het voorkomen van stress in het gewas.

Schuimen en Flowcoat

De kwekers kregen elders bij Vertify een keur aan nieuwe ontwikkelingen te zien. Onderzoeker Frank Kreuk van Vertify toonde de resultaten van vier jaar proeven van De Groene Tulp. "We zien dat biologische middelen effect hebben tegen ziek en zeer, maar dat het niveau van chemie nog niet wordt gehaald." Hij toonde ook aan dat ozon werkt als ontsmetter, maar die toepassing is verboden. "We hebben ook een paar jaar met Foamcoat van Agrifirm-GMN gewerkt en we zien dat we dit nu in de vingers hebben, het werkt." Ed Nobel, de man achter de coating, stond naast Kreuk om te laten zien hoe de in zijn ogen ideale vorm van schuim en coating eruit ziet.

Efficiënter

Total Systems toonde het inlijnschuimen, maar daarbij de jongste aanpassingen van de schuimlijn. Volgens het bedrijf kan nu nog efficiënter worden gewerkt en is ook extra aandacht gegeven aan de constante verwerkingssnelheid van de bollen, waardoor alle bollen dezelfde behandeling krijgen en het schuim gelijkmatig wordt verdeeld.

Pijplijn

BASF-vertegenwoordiger Jan Koopman probeerde het moreel op te vijzelen, door aan te kondigen dat zijn bedrijf de komende tijd met verschillende middelen op de markt komt om de tulpenkwekers tegemoet te komen bij het schoon houden van de teelt. "Zowel chemische als groene middelen, waarvan de eerste in januari 2023 wordt verwacht met een KUCH-toelating. Andere oplossingen zitten nog even in de pijplijn en worden over drie jaar verwacht." Het blijft echter behelpen bij de krimpende cocktail in de dompelbak, nu Topsin M weg is en Top een somber beeld schetst voor de toekomste van de zogeheten azolenmiddelen, is de gedachte na afloop van de middag.