13 september 2022 Meer nieuws

SMK vraagt overheid 30 miljoen voor verduurzaming

Stichting Milieukeur (SMK) roept het kabinet op 30 miljoen euro vrij te maken om zo spoedig mogelijk kosten te vergoeden die Nederlandse boeren en tuinders maken voor het voeren van een topkeurmerk voor verduurzaming.

SMK verzoekt om een bedrag van 30 miljoen euro op te nemen in de rijksbegroting voor 2023. Boeren en tuinders kunnen zo belangrijke stappen zetten in verduurzaming met hulp van de erkende topkeurmerken.

Aangenomen motie

SMK verwijst naar een in juni aangenomen motie van de Tweede Kamer. Daarin staat een verzoek aan het kabinet om de kosten te vergoeden die Nederlandse boeren en tuinders maken voor het voeren van een topkeurmerk voor verduurzaming. Op dit moment krijgen boeren en tuinders volgens Stichting Milieukeur (SMK) vaak niet of nauwelijks een beloning voor extra inspanningen voor verduurzaming, stikstofreductie, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur & landschap en bodemvruchtbaarheid. De overheid heeft er volgens haar wel veel baat bij. Ook supermarkten hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zij moeten een hogere waarde toekennen aan duurzamer product en die marge ook uitbetalen aan de boer.

30 miljoen euro

De overheid kan met een tegemoetkoming in de verduurzamingskosten een gelijk speelveld creëren voor boeren en tuinders die voldoen aan duurzaamheidseisen van topkeurmerken. Dat is in het regeerakkoord van 2017 al afgesproken, maar volgens SMK nog steeds niet uitgevoerd. De totale jaarlijkse directe kosten voor deelname Beter Leven (2- en 3-ster), Biologisch, Demeter, EKO en On the way to PlanetProof schat SMK in op 30 miljoen euro. Dankzij deze topkeurmerken wordt een aanzienlijk aandeel van de Nederlandse landbouw verduurzaamd. Het bedrag van €30 miljoen is volgens SMK een fractie van de miljarden budgetten die de overheid begroot om de landbouw te verduurzamen.

Inspelen op de vraag

Gijs Dröge, directeur van SMK: "Wij zien dat veel ondernemers willen inspelen op de vraag van supermarkten naar duurzamere producten. Maar vanwege het ontbreken van een redelijke vergoeding twijfelen ze of die stap ook economisch verstandig is. De belangstelling van de consument voor duurzamer product is er wel. Maar door prijsconcurrentie in de supermarkt is het bijna onmogelijk iets meer te krijgen voor boeren en tuinders met een keurmerk. En dan lopen de kosten flink op. Voor boeren en tuinders betekent dit te weinig zekerheid dat ze de investeringen in verduurzaming kunnen terugverdienen. Daar moet verandering in komen en dat wordt mede ondersteund door de Kamer die een motie daarvoor heeft aangenomen."

Verduurzaming met topkeurmerken

Milieu Centraal heeft On the way to PlanetProof als één van de twaalf topkeurmerken aangewezen. Producten met dit keurmerk hebben een bewezen positieve impact op het Nederlandse landbouw- en voedingssysteem als het gaat om klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur & landschap en bodemvruchtbaarheid. Daarnaast herkennen steeds meer consumenten het keurmerk en wordt het gezien als ambitieus, transparant en betrouwbaar, aldus SMK.

Zes sectoren

Het On the way to PlanetProof keurmerk is in 1992 begonnen als Milieukeur, op initiatief van de Nederlandse overheid. Sinds 2017 is het beschikbaar als On the way to PlanetProof voor 6 sectoren, zowel nationaal als internationaal. Momenteel zijn er 2.800 deelnemende bedrijven.