22 november 2019 Meer nieuws

SMK stelt verruiming eisen Groen Label Kas voor

SMK verruimt tijdelijk de emissienormen voor de Groen Label Kas. Dit geldt bij de installatie van ontvochtigingstechnieken die bijdragen aan een lager energieverbruik. Dat meldt SMK op haar website.

SMK zag in 2019 minder aanvragen voor Groen Label Kassen binnenkomen. Met de versoepeling hoopt SMK het tij te keren. Het gewijzigde certificeringsschema ligt nu ter inzage. Reacties zijn nog mogelijk tot en met maandag 25 november via smk@smk.nl. Deze reacties zullen worden meegenomen in een definitief voorstel, waarover het College van Deskundigen Plantaardige producten een beslissing neemt. Het definitieve schema wordt eind december gepubliceerd en zal 1 januari 2020 van kracht zijn.

Het voorgestelde certificatieschema voor Groen Label Kas is te vinden op de website van SMK.