18 november 2022 Meer nieuws

Sloten nog vaak vervuild

Slechts 17 procent van de kleinere wateren zoals sloten en vijvers voldoet aan de milieu-eisen, de rest is vervuild. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNWA) in opdracht van Natuur & Milieu. 

Vrijwilligers namen van juni tot en met augustus monsters van 1076 kleine wateren in de natuur (10%), agrarisch gebied (27%) en bebouwd gebied (63%). Gekeken is onder meer naar helderheid, aanwezigheid van bepaalde dieren en planten en zwerfafval. Van ruim 800 wateren zijn ook monsters genomen om het nitraat- en fosfaatgehalte te meten. Het NIOO-KNAW ziet weinig verschil in de waterkwaliteit in de verschillende gebieden. De de helft van het gemeten water is matig van kwaliteit en 32 procent is slecht. Het is de derde keer dat Natuur & Milieu vrijwilligers monsters laat nemen en de nieuwste resultaten zijn vergelijkbaar met de vorige keren.