30 juli 2021 Meer nieuws

'Slimme' belichting moet reageren op zon

Wiskundigen en plantfysiologen werken in het Solaris-project samen aan een 'slimme' belichting in de glastuinbouw, die dynamisch reageert op zonlicht. Doel is efficiënter gebruik van assimilatie- en zonlicht in kassen.

De 'slimme' belichting wordt gebruikt op die momenten van de dag waarop dit het efficiëntst is: als de lichtintensiteit van de zon laag is en de fotosynthese van de plant optimaal reageert op extra licht. Tot nu toe zijn verschillende tuinbouwgewassen gescreend op reacties van fotosynthese op fluctuaties in lichtintensiteit en er is een grote variatie tussen die gewassen vastgesteld, meldt de website van het project Kas als Energiebron. 

Wiskundige basis kasklimaat

Binnen het project Solaris werken plantenfysiologen nauw samen met wiskundigen. Het onderzoeksteam werkt nu aan een wiskundig model dat fotosynthesesnelheden voorspelt op basis van huidige lichtintensiteit, recente lichthistorie, CO2-concentratie, temperatuur en luchtvochtigheid. Dat model wordt vervolgens gebruikt bij het klimaatbeheer in de kas. Voorts wordt gewerkt aan sensoren die de fotosynthese meten.