12 september 2019 Meer nieuws

Sjoukje Heimovaara verlaat Royal Van Zanten

Sjoukje Heimovaara is niet langer meer CEO van Royal Van Zanten. In overleg is besloten dat Heimovaara haar taken als CEO en algemeen directeur van Royal Van Zanten en van Van Zanten Breeding per direct neerlegt.

De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd over de rolverdeling tussen Heimovaara als directeur en Nimbus als investeerder. Het verschil van inzicht dat daaruit naar voren kwam heeft ertoe geleid dat Heimovaara Royal Van Zanten gaat verlaten.

Heimovaara is de afgelopen twee jaar actief geweest als CEO. Daarvoor was ze veertien jaar directeur R&D. Haar functie wordt tijdelijk waargenomen door een team van Nimbus.