24 oktober 2019 Meer nieuws

SIGN legt regels circulaire tuinbouw uit

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) heeft ‘Op weg naar een circulaire tuinbouw, wet- en regelgeving’ gepubliceerd. Hierin is regelgeving voor tuinders inzichtelijk gemaakt.

De tuinbouw kan reststromen omzetten in hoogwaardige producten zoals meststof, verpakkingsmateriaal, schoonmaakmiddel of bouwmateriaal. Maar de wet- en regelgeving rond verwerking van reststromen tot producten is heel complex.

Wat komt er op het bedrijf binnen en wat gaat eruit?

De omslag naar circulaire tuinbouw begint bij kritisch te zijn over wat het bedrijf inkomt en er weer uitgaat. Bij de productie van groenten en bloemen zal er altijd een reststroom (biomassa) ontstaan. Op dit moment worden de organische tuinbouwreststromen opgehaald voor compostering of energie. Er zijn kansen om de reststromen hoogwaardiger in te zetten: op het eigen bedrijf – als meststof of verpakkingsmateriaal – of buiten de sector als schoonmaakmiddel of bouwmateriaal bijvoorbeeld. De wet- en regelgeving rond verwerking van reststromen tot producten is echter bijzonder complex.

Aan de hand van een voorbeelden en stroomschema’s laat SIGN in de publicatie de juridische aspecten zien waar initiatiefnemers op dit gebied mee te maken krijgen. Ook zijn er links die doorverwijzen naar websites met relevante wetgeving en informatiebronnen.

Samenwerking met ministerie

Glastuinbouw Nederland zet via SIGN in op samenwerking met de ministeries om tot een leidraad voor reststromen voor de sector te komen, en zo de transitie te versnellen. Zo’n leidraad biedt ondernemers sneller juridische zekerheid.

De publicatie maakt onderdeel uit van het programma Circulaire Tuinbouw, dat SIGN samen met de Greenports is gestart. Voor de uitvoering van haar innovatieprogramma heeft SIGN een alliantie met het ministerie van LNV.

De pdf van ‘Op weg naar een circulaire tuinbouw, wet- en regelgeving’ is te vinden op de website van SIGN.