2 juli 2019 Meer nieuws

Sierteelt tekent voor verantwoorde productie

De Nederlandse sierteeltsector heeft afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen. Dat gebeurde vandaag, 2 juli, in Naaldwijk door ondertekening van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tekenden het convenant namens de Rijksoverheid. Vanuit de sector zetten individuele bedrijven, Royal FloraHolland en vertegenwoordigende organisaties hun handtekening.

Voor een meer verantwoorde productie worden op sector- en bedrijfsniveau sociale en milieurisico’s in kaart gebracht. In het eerste jaar worden projecten gestart op het gebied van leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu.

Minister juicht convenant toe

“Het is goed dat de sector is gekomen tot een breed gedragen IMVO-convenant sierteelt”, zegt minister Carola Schouten van LNV. “De Nederlandse sierteeltsector is toonaangevend. Onze bloemen zijn bekend tot in alle uithoeken van de wereld. Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met dit convenant wil de Nederlandse sierteeltsector geïntegreerde gewasbescherming en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stimuleren. Een noodzakelijke ontwikkeling die ik toejuich en op de voet zal volgen, ook omdat het in lijn ligt met de onlangs gelanceerde Toekomstvisie gewasbescherming 2030.”

Diverse ketens

Het convenant beslaat de ketens voor de veredeling en de productie van bloembollen, uitgangsmateriaal, snijbloemen, snijgroen, bomen en pot- en perkplanten. Nederland is een belangrijk knooppunt in de internationale sierteelthandel. Nederland exporteert wereldwijd voor 6 miljard euro aan bloemen en planten en importeert voor ruim 600 miljoen euro bloemen uit Afrika en ruim 100 miljoen uit Zuid-Amerika. Belangrijke importlanden zijn Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia. Circa 600 Nederlandse handelsbedrijven zijn internationaal actief.

Het convenant is tot stand gekomen na overleg onder leiding van de Sociaal-Economische Raad. Het bouwt voort op het bestaande sectorinitiatief Floriculture Sustainability Initiative (FSI). De uitvoering van het convenant zal worden begeleid door IDH, the Sustainable Trade Initiative.